Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
EKOszkoła

EKOszkoła

EKOszkoła – nasze parki narodowe i krajobrazowe
Program realizowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Program EKOszkoła – nasze parki narodowe i krajobrazowe jest projektem mającym na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będącym jednocześnie ważnym elementem profilaktyki. Poprzez zwiedzanie wartościowych obiektów przyrodniczych uczniowie nabywają wiedzę, rozbudzają swoją wrażliwość na przyrodę i ekologię.

Główne cele projektu:
• Budzenie zainteresowań szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej
• Wyrównywanie braków edukacyjnych dotyczących środowiska przyrodniczego i podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej
• Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody

Cele szczegółowe:
• Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej na temat gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz obszarów cennych przyrodniczo
• Podnoszenie wiedzy na temat ochrony praw zwierząt
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia
• Promowanie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska
• Ukazanie Ziemi jako części Wszechświata
• Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej
• Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
• Poprawa aktywności fizycznej poprzez promowanie zdrowego wypoczynku
• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z zagrożonych patologią środowisk
• Rozwijanie zainteresowań i propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie
• Odreagowywanie napięć emocjonalnych w kontakcie z przyrodą

Program przeznaczony jest dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prezentujących wycofanie w relacjach społecznych, nie podejmujących prób zmiany swojej sytuacji, posiadających poznawczy sąd urazowy: „Nic mi się nie udaje, więc nie podejmuję działań”.

Wychowankowie MOS to grupa młodzieży mająca 2 – 3 letnie opóźnienie edukacyjne, z dużymi deficytami poznawczymi. Wszyscy mają orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Uczniowie z tego rodzaju zaburzeniami wymagają niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy (Standardowe metody nauczania w stosunku do nich nie sprawdziły się).

Miejsce realizacji
1.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 Warszawa, Brożka 26 (zajęcia teoretyczne)
2.zajęcia terenowe realizowane w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo na terenie Polski
• Roztoczański Park Narodowy
• Ojcowski Park Narodowy
• Parki Krajobrazowe Beskidu Małego i Śląskiego
• Park Narodowy Bory Tucholskie

Zajęcia teoretyczne:
• Poszerzenie wiedzy na temat miejsca przewidywanej wycieczki, wspólne opracowanie trasy i harmonogramu działań. Przygotowanie ekwipunku.
• Podsumowanie zajęć w plenerze (konkurs wiedzy, omówienie widzianych osobliwości przyrodniczych)
• Prezentacja efektów pracy (pokaz slajdów, filmu, pamiątek, gawędy)
Zajęcia terenowe:
• Trekking jako forma aktywnego wypoczynku
• Poznanie środowiska przyrodniczego odwiedzonego miejsca
• Zajęcia dydaktyczne w miejscach cennych przyrodniczo

Projekt jest realizowany przez pracowników pedagogicznych MOS Nr 6 w Warszawie, nauczycieli przyrody i geografii, będącymi członkami PTZN.

Metody realizacji: zajęcia teoretyczne (konwersatoria, pogadanki, warsztaty, konkursy), zajęcia terenowe. Uczniowie na Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym w grupach 2-3 osobowych opracują jeden z odcinków trasy, którą w czasie wycieczki przedstawią reszcie wychowanków. W/w metody najbardziej sprawdzają się w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Realizatorzy projektu są wykwalifikowanymi pedagogami zajmującymi się resocjalizacją młodzieży niedostosowanej społecznie. Tego typu forma aktywności fizycznej połączona ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności sprawdziła się w pracy z tzw. trudną młodzieżą. Jednocześnie prowadzący są pasjonatami aktywnego spędzania czasu wolnego połączonego z edukacją i własnym rozwojem.