Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

 Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)
Program realizowany ze środków Miasta Marki

Program MOPR, będący polską adaptacją amerykańskiego programu „Śnieżna Kula” autorstwa Witolda Skrzypczyka (Ośrodek PROM w Łodzi), aktywizuje liderów młodzieżowych – wolontariuszy do pracy na rzecz rówieśników.
Głównym celem projektu jest realizacja systemu wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie działań profilaktycznych w środowisku szkolnym pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami. Przeszkoleni w programie rówieśnicy, posiadający wiedzę na temat używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka i informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia i skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniży ilość młodych ludzi zażywających środki psychoaktywne a młodzież przeszkolona w programie będzie modelowała zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.

Program MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników, tworzy fundament wzajemnej współpracy rówieśniczej oraz współdziałania nauczyciel – uczeń. Traktujemy szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce kształtowania osobowości przyszłych obywateli i członków społeczeństwa oraz szukania wzorców zachowania godnych naśladowania przez młodych ludzi.

Głównym celem programu jest stworzenie systemu wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami. Młodzież często zwraca się do rówieśników z różnymi trudnymi sytuacjami, przeszkoleni w programie rówieśnicy posiadający wiedzę m.in. na temat zachowań ryzykownych i używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka, informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia, zamodelować właściwe przykłady postępowania lub w razie potrzeby skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniży ilość zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, a młodzież przeszkolona w programie będzie modelowała zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.

UCZESTNICY PROGRAMU:
• co najmniej 30 odbiorców bezpośrednich (realizatorzy programu MOPR w szkołach – przeszkoleni uczniowie i nauczyciele) z terenu Marek
• co najmniej 1000 osób – odbiorcy pośredni (rówieśnicy – uczniowie i koledzy, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne) z terenu Marek
• dzięki mechanizmowi replikacji programu MOPR (wciąganie nowych uczestników spośród członków społeczności szkolnej przez pierwotną grupę realizatorów, coroczna rekrutacja spośród uczniów klas I gimnazjum oraz coroczne przenoszenie idei programu do szkół średnich przez gimnazjalistów kończących III klasę) pozwoli zapewne na znacznie szerszy zasięg oddziaływania programu niż określony powyżej, tak więc powyższe określenia liczbowe dotyczą minimalnej skali działań nie jest możliwe określenie ostatecznej liczby osób, które znajdą się w orbicie oddziaływań programu w dłuższej perspektywie czasowej – należy tu wziąć pod uwagę także dalsze, samodzielne już działania wyszkolonych w programie wolontariuszy

Działania realizowane w ramach programu:
• Zajęcia dla uczestników programu MOPR w placówkach oświatowych:
1.Zespół Szkół nr 1w Markach
2.Zespół Szkół nr 2 w Markach

• Seminarium regionalne MOPR:
Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie

• Działania środowiskowe: szkoły, placówki oświatowe i instytucje Marek