Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Po Drugiej Stronie Lustra

Po Drugiej Stronie Lustra

PO BEZPIECZNEJ STRONIE LUSTRAMiędzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczejrealizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Międzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczej PO BEZPIECZNEJ STRONIE LUSTRA jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń Oddziału PTZN w Warszawie jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w latach 2011-2012 w ramach dofinansowania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i ponownie MEN. W 2013 - roku bezpiecznej szkoły - będzie on przebiegać pod hasłem JA + TY = MY. MY= BEZPIECZNA SZKOŁA I PLACÓWKA. Głównym celem programu jest wzmacnianie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez kształtowanie postaw i relacji młodych uczestników i odbiorców projektu w wyniku podejmowanych różnorodnych, ale spójnych działań edukacyjnych i profilaktyczno-artystycznych.

Zadanie składa się z 4 wzajemnie dopełniających się bloków działań:
1. Interdyscyplinarne warsztaty kompetencji psychospołecznych i artystycznych dla dzieci i młodzieży, zakończone stworzeniem musicalu profilaktycznego PIĘKNA I BESTIA oraz jego wielokrotną prezentacją dla środowiska szkolnego. Integralną częścią każdej prezentacji będą mini-warsztaty dla publiczności, służące rozwijaniu wrażliwości i empatii oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw prospołecznych w relacjach rówieśniczych.
2. Seminarium warsztatowe oraz cykl zajęć edukacyjnych i warsztatów dramowo-teatralnych z zakresu zapobiegania agresji i przemocy oraz innym zachowaniom ryzykownym młodzieży dla szkolnych i międzyszkolnych grup wolontariuszy i liderów – Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego (MOPR) i nauczycieli – opiekunów grup. Celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji psychospołecznych młodzieży oraz przygotowanie jej do samodzielnego tworzenia spektakli profilaktycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oraz formułowania ich konstruktywnego przesłania, a także podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli.
3. Organizacja i przeprowadzenie IV Międzyszkolnego Przeglądu Młodzieżowych Spektakli Profilaktycznych LUSTERKO pod hasłem JA + TY = MY. MY= BEZPIECZNA SZKOŁA I PLACÓWKA, w którym zostaną zaprezentowane także autorskie spektakle stworzone przez samą młodzież w trakcie seminarium i warsztatów. Warunkiem udziału w przeglądzie będzie m.in. prezentacja stworzonych spektakli w środowisku danej szkoły lub placówki
4. Opracowanie, wydanie i kolportaż w środowisku szkolnym dwóch publikacji:
- numeru specjalnego młodzieżowego miesięcznika KORNISZON, poświęconego upowszechnianiu idei Roku Bezpiecznej Szkoły oraz dobrych praktyk w tym zakresie; w numerze znajdą się prace literackie i publicystyczne dziecięcych i młodzieżowych autorów – laureatów konkursu JA + TY = MY. MY= BEZPIECZNA SZKOŁA, relacje z różnego rodzaju działań edukacyjno-wychowawczych i artystycznych związanych z popularyzacją idei wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach
- książki PO BEZPIECZNEJ STRONIE LUSTRA - zbioru scenariuszy spektakli stworzonych na przegląd oraz pisanych przez młodzież skupioną wokół KORNISZONA tekstów literackich i publicystycznych, inspirowanych hasłem przeglądu ideą Roku Bezpiecznej Szkoły, poprzedzonych refleksją metodyczną na temat dobrych praktyk z zakresu edukacji rówieśniczej na rzecz bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

Założenia programowe zadania:
• Skuteczność edukacji rówieśniczej oraz wychowania poprzez aktywne działanie własne
• Atrakcyjność i skuteczność profilaktyki kreatywnej poprzez sztukę, twórczość i wspólne działanie
• Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z różnych środowisk - ponadlokalna wymiana konstruktywnych pomysłów i dobrych praktyk w zakresie kreatywnej edukacji rówieśniczej poprzez działania teatralne, artystyczne, dziennikarsko-literackie i inne
• Własne, twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz bezpieczeństwa w środowisku szkolnym - twórcza realizacja idei wolontariatu w praktycznej edukacji rówieśniczej.

Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, szkołami i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6.

• MDK udostępni salę widowiskową na przegląd LUSTERKO, tam zostanie przeprowadzony konkurs literacki i powstanie numer specjalny miesięcznika KORNISZON, do którego materiały pozyska sekcja dziennikarska MDK.
• MOS nr 6 zapewni noclegi dla uczestników przeglądu spoza Warszawy.
• Szkoły współpracujące z MDK i PTZN, w których realizujemy program Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, deklarują udział w seminarium, zajęciach edukacyjnych i warsztatach teatralnych oraz przeglądzie, a także współudział w kolportażu stworzonych publikacji.