Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

 Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)
Program realizowany ze środków:
1) Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
2) Burmistrza Radzymina


Program MOPR, będący polską adaptacją amerykańskiego programu „Śnieżna Kula” autorstwa Witolda Skrzypczyka (Ośrodek PROM w Łodzi), aktywizuje liderów młodzieżowych – wolontariuszy do pracy na rzecz rówieśników.

Głównym celem projektu jest realizacja systemu wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie działań profilaktycznych w środowisku szkolnym pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami.

Przeszkoleni w programie rówieśnicy, posiadający wiedzę na temat używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka i informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia i skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniży ilość młodych ludzi zażywających środki psychoaktywne a młodzież przeszkolona w programie będzie modelowała zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.

Uczestnicy programu:
WARSZAWA:
• co najmniej 30 odbiorców bezpośrednich (realizatorzy programu MOPR w 3 placówkach – przeszkoleni uczniowie i nauczyciele) z terenu Warszawa
• co najmniej 1500 osób – odbiorcy pośredni (rówieśnicy – uczniowie i koledzy, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne) z terenu Warszawy

RADZYMIN:
• co najmniej 20 odbiorców bezpośrednich (realizatorzy programu MOPR w szkołach – przeszkoleni uczniowie i nauczyciele) z terenu Gminy Radzymin
• co najmniej 300 osób – odbiorcy pośredni (rówieśnicy – uczniowie i koledzy, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne) z terenu Gminy Radzymin

• dzięki mechanizmowi replikacji programu MOPR (wciąganie nowych uczestników spośród członków społeczności szkolnej przez pierwotną grupę realizatorów, coroczna rekrutacja spośród uczniów klas I gimnazjum oraz coroczne przenoszenie idei programu do szkół średnich przez gimnazjalistów kończących III klasę) pozwoli zapewne na znacznie szerszy zasięg oddziaływania programu niż określony powyżej, tak więc powyższe określenia liczbowe dotyczą minimalnej skali działań
nie jest możliwe określenie ostatecznej liczby osób, które znajdą się w orbicie oddziaływań programu w dłuższej perspektywie czasowej – należy tu wziąć pod uwagę także dalsze, samodzielne już działania wyszkolonych w programie wolontariuszy
• dzięki mechanizmowi replikacji programu MOPR (wciąganie nowych uczestników spośród członków społeczności szkolnej przez pierwotną grupę realizatorów, coroczna rekrutacja spośród uczniów klas I gimnazjum oraz coroczne przenoszenie idei programu do szkół średnich przez gimnazjalistów kończących III klasę) pozwoli zapewne na znacznie szerszy zasięg oddziaływania programu niż określony powyżej, tak więc powyższe określenia liczbowe dotyczą minimalnej skali działań
nie jest możliwe określenie ostatecznej liczby osób, które znajdą się w orbicie oddziaływań programu w dłuższej perspektywie czasowej – należy tu wziąć pod uwagę także dalsze, samodzielne już działania wyszkolonych w programie wolontariuszy

•Zajęcia dla uczestników programu MOPR odbywają się w placówkach oświatowych:

WARSZAWA:
1. Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” ul. Rokosowska 10
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 ul. Skarżyńskiego 8
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6, ul. Brożka 26

RADZYMIN:
1. Gimnazjum nr 1 w Radzyminie
2. Gimnazjum nr 2 w Radzyminie
3. Gimnazjum w Słupnie

• Działania środowiskowe: szkoły, placówki oświatowe i instytucje Warszawy i Radzymina
Działania realizowane w ramach programu:
• Nabór i szkolenie członków MOPR na terenie poszczególnych szkół (docelowo ok. 30 przedstawicieli młodzieży), prowadzony w główniej mierze przez samą młodzież, przeszkoloną na pierwszym organizacyjnym szkoleniu.
• Zagospodarowanie przestrzeni MOPR w szkole (pomieszczenie na młodzieżowy punkt konsultacyjny, gazetka ścienna itp., w miarę możliwości poszczególnych placówek), ustalenie dyżurów, form informowania środowiska szkolnego o programie.
• Cotygodniowe dwugodzinne spotkania w szkołach, połączone z treningiem psychoedukacyjno-rozwojowym „Jestem sobą…”
• Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe, prowadzone w dla przedstawicieli kilku grup MOPR jednocześnie, wg. ustalonego wcześniej z uczestnikami harmonogramu przez koordynatorów i autorów programu: zajęcia psychoedukacyjne dot. środków psychoaktywnych i skutków ich używania w różnych aspektach (zdrowotnym, społecznym, rodzinnym, prawnym, psychologicznym), doskonalenie umiejętności psychospołecznych potrzebnych do pracy z rówieśnikami, konsultacje, trening zastępowania agresji ART (gł. trening wnioskowania moralnego i trening umiejętności społecznych). Zakłada się, że zajęcia będą częściowo współprowadzone przez samych liderów MOPR – na każdym spotkaniu określana jest tematyka następnego i wyznaczanie zadania przygotowujące do następnego spotkania). Spotkania są jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń poszczególnych grup, wypracowania najbardziej efektywnych metod pracy, zaprezentowania pomysłów i osiągnięć uczestników programu.
• Uczestnicy MOPR na terenie swojej szkoły współuczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, organizują zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na poziomie szkoły i poszczególnych klas, prowadzą zajęcia informacyjno-profilaktyczne dla rodziców podczas zebrań rodziców i wywiadówek, przeprowadzają interwencje rówieśnicze w przypadku występowania problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych, przemocą i innymi zachowaniami ryzykownymi, inicjują działania na rzecz swojego środowiska i osób potrzebujących (wszystkie te działania są planowane w porozumieniu z dyrekcją danej szkoły i koordynatorami programu, a następnie omawiane i konsultowane podczas comiesięcznych spotkań roboczych, a w razie potrzeby także doraźnie).