Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Program korekcyjny

Program korekcyjny

 

 

 

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców
Projekt realizowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

Program korekcyjny dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ich rodziców „Razem” ma na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Warszawy - dzielnicy Wola oraz rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r) oraz mieszkańców Gminy Radzymin (raport SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ GMINY RADZYMIN NA LATA 2008-2013  będącym Załącznikiem do Uchwały Nr 298/XXI/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.10.2008r) składa się z dwóch modułów:
1) Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi jest programem z zakresu profilaktyki wskazującej, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki psychotropowe – zagrożonej skierowaniem do placówki resocjalizacyjnej.
Uczestnik Programu otrzymuje:
• wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi
• umiejętności społeczne niezbędne do utrzymywania abstynencji.
2) Program korekcyjny dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej, przeznaczonym dla wszystkich rodzin, niezależnie od stopnia zagrożenia nastolatków problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych
Program ten bazuje na wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka (Kumpfer, 1998; Kumpfer, Bluth, 2004) i opiera się na założeniu, że nastolatkowe lepiej radzą sobie z problemami i zagrożeniami okresu dorastania wówczas, gdy ich rodzice stosują wobec nich konsekwentną dyscyplinę i potrafią udzielać wsparcia. Jego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania poprzez: rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.

Uczestnicy projektu:
Młodzież w wieku 14 – 18 lat z terenu Warszawy (Dzielnica Wola) oraz Gminy Radzymin i ich rodzice/opiekunowie, kierowani przez:
• Punkt Konsultacyjny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Warszawa
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
• Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Brożka 26
• Gminną Komisję rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie

Kryteria przyjęcia do programu (młodzież):
- Uczestnik nie jest uzależniony od substancji psychoaktywnych
- Uczestnik eksperymentował z substancjami psychoaktywnymi
- Bieżąca sytuacja uczestnika charakteryzuje się:
• trudnością zrozumienia konieczności zmiany obecnego stylu życia związanego z zażywaniem substancji psychoaktywnych
•  potrzebą uzyskania niezbędnych umiejętności do zmiany obecnego stylu życia
• system wsparcia społecznego składa się głównie z osób, którym ich własny model życia nie pozwala na wypełnianie społecznych, zawodowych, szkolnych lub rodzinnych obowiązków
Kryteria przyjęcia do programu (dorośli):
- uczestnik deklaruje uczestnictwo w całym cyklu zajęć (obóz socjoterapeutyczny i 10 sesji warsztatowych

Miejsce realizacji:
1. Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Brożka 26
2. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie
3. Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny ZACISZE BIS w Koszelówce jako miejsce Obozu Treningowego

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców – 2 grupy po 12 osób
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży  2 grupy po 12 osób
3. Obóz treningowy dla młodzieży i rodziców 2 grupy po 24 osoby