Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Między nami fizykami

„Między nami fizykami”

realizowany w okresie od 01 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program „ Między nami fizykami” jest projektem mającym na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będącym jednocześnie ważnym elementem profilaktyki. Poprzez zwiedzanie wartościowych obiektów przyrodniczych uczniowie nabywają wiedzę, rozbudzają swoją wrażliwość na przyrodę i ekologię.

Program przeznaczony jest dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prezentujących wycofanie w relacjach społecznych, nie podejmujących prób zmiany swojej sytuacji, posiadających poznawczy sąd urazowy: „Nic mi się nie udaje, więc nie podejmuję działań”.
Wychowankowie MOS to grupa młodzieży mająca 2-3 letnie opóźnienie edukacyjne, z dużymi deficytami poznawczymi. Wszyscy mają orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Uczniowie z tego rodzaju zaburzeniami wymagają niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy, jako że standardowe metody nauczania w stosunku do nich nie sprawdzają się.

Główne cele projektu:
• Rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi (fizyka, matematyka, informatyka, geografią, chemią)
• Wyrównywanie braków edukacyjnych dotyczących wiedzy ogólnej i podnoszenie poziomu wiedzy z dziedziny fizyk i innych nauk przyrodniczych
• Kształtowanie postawy szacunku dla nauki i jej osiągnięć
• Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie rówieśniczej
• Koordynacja umiejętności łączenia praktyki z teorią
• Wzbudzanie motywacji do kreowania i rozszerzania zainteresowań
• Wskazywanie sposobów na ciekawe spędzanie czasu wolnego

Zakres tematyczny programu:
Etap I: „Atom – od tego się historia zaczyna” (zajęcia przygotowujące teoretycznie wychowanków z podstawowej wiedzy o budowie Wszechświata)
Etap II: „Czemu czekolada …jest taka dobra” (zajęcia o charakterze doświadczalnym)
Etap III: „Czemu w kałuży nie ma wody?”
Zajęcia multimedialne. Wspólne omówienie, czym jest resublimacja i sublimacja. Zebranie niezbędnych materiałów do przedstawienia różnic między tymi zjawiskami fizycznymi.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej o różnicach między resublimacją a sublimacją.
Etap IV: „Nasze domy latem rosną!” (zajęcia eksperymentalne - uczniowie w parach wykonują doświadczenia wykorzystując klucz Gravesanda, oraz termometr Galileusza)
Etap V: „Coś dla lenia” (zajęcia o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii)
Etap VI: „Czy z Excelem można się zaprzyjaźnić” (zapoznanie uczestników z trzema podstawowymi skalami mierzenia temperatury, przeniesienie zebranych danych na wykresy w czasie zajęć multimedialnych)
Etap VII: „Coś ciekawego i niezwykłego w Centrum Nauki Kopernik” (udział w zajęciach w specjalistycznym laboratorium, zwiedzanie ekspozycji naukowych)
Etap VIII: „Maria Curie- Skłodowskiej też zajmowała się energią” (grupowe wyjście do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, udział w prelekcji prowadzonej przez przedstawiciela Muzeum)
Etap IX: „Prawo Oporu….- jak go pokonać?” (Przygotowywanie przez uczestników autorskich krzyżówek i śmiesznych rebusów związanych z tematyką działu termodynamiki i energii)
Etap X: „Czy w fizyce istnieje koniec?” (niekonwencjonalne zadania uwzględniające informacje uzyskane w czasie wszystkich wcześniejszych spotkań)

Najbardziej zaangażowani w zajęcia zostają nagrodzeni dyplomem, oraz otrzymują statuetkę
„Młodego Fizyka”.