Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

Program profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

realizowany w okresie od 01 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program MOPR, będący polską adaptacją amerykańskiego programu „Śnieżna Kula” autorstwa Witolda Skrzypczyka (Ośrodek PROM w Łodzi), aktywizuje liderów młodzieżowych – wolontariuszy do pracy na rzecz rówieśników.

Program MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników, tworzy fundament wzajemnej współpracy rówieśniczej oraz współdziałania nauczyciel – uczeń. Traktujemy szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce kształtowania osobowości przyszłych obywateli i członków społeczeństwa oraz szukania wzorców zachowania godnych naśladowania przez młodych ludzi.

Głównym celem programu jest tworzenie systemu wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami. Młodzież często zwraca się do rówieśników z różnymi trudnymi sytuacjami – przeszkoleni w programie rówieśnicy posiadający wiedzę m.in. na temat zachowań ryzykownych i używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka, informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia, zamodelować właściwe przykłady postępowania lub w razie potrzeby skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniża ilość zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, a młodzież przeszkolona w programie modeluje zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.
Reforma szkolnictwa powołująca gimnazja sprawiła, że młodzież rozpoczynająca naukę w tych szkołach znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji psychospołecznej, nie czuje się zintegrowana, relacje uczniowskie są często zaburzone. Trzyletni, a więc krótki cykl nauki w gimnazjum nie sprzyja tworzeniu zintegrowanej społeczności szkolnej, nie bez znaczenia jest także pewna bezradność nauczycieli i brak skutecznych narzędzi pracy wychowawczej i profilaktycznej w codziennym kontakcie z młodzieżą. Dlatego środowisko młodzieży gimnazjalnej uważane jest obecnie za grupę największego ryzyka. Bezpośrednim rezultatem bezradności systemu i braku konstruktywnej oferty dla młodzieży gimnazjalnej jest sukcesywne pogarszanie się także sytuacji wychowawczej w środowisku szkół ponadgimnazjalnych, dokąd absolwenci gimnazjów przenoszą destrukcyjne wzory zachowań. Konieczne staje się więc wdrażanie programów o działaniu długofalowym, które umożliwiłyby młodzieży zdobywanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń (szczególnie substancji psychoaktywnych i tak często związanej z nimi przemocy), kształtowanie umiejętności umożliwiających podejmowanie konstruktywnych decyzji, utrwalenie postaw i umiejętności gwarantujących zdrowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Takim właśnie programem jest Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, które wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży i stwarza szansę pozytywnej modyfikacji problemowej sytuacji w szkołach objętych programem.

W ramach programu realizowane są następujące bloki działań:
1) Cotygodniowe dwugodzinne spotkania w placówkach, połączone z treningiem psychoedukacyjno- rozwojowym „Jestem sobą…”
2) Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe
3) Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych na poziomie szkoły i poszczególnych klas, interwencje rówieśnicze w przypadku występowania problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych
4) Udział w imprezach środowiskowych, promowanie działalności MOPR, profilaktyki rówieśniczej, wolontariatu i zdrowego stylu życia młodzieży (happeningi, akcje informacyjno-edukacyjne i in.)