Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Ty i ja - teatry to są dwa?

Program edukacji kulturalnej i profilaktyki rówieśniczej poprzez działania teatralne „TY i JA - TEATRY TO SĄ DWA?”

realizowany w okresie od 01 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń OT PTZN jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego od 2011 roku. Zadanie realizowane jest w formie interdyscyplinarnych warsztatów, zakończone prezentacją spektaklu profilaktycznego
Poprzez udział w interdyscyplinarnych działaniach artystycznych młodzi ludzie rozwijają i doskonalą swoje umiejętności, odkrywają nowe zasoby, mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć innym, zachęcenia innych do podjęcia aktywności. Dzięki temu rodzi się poczucie sprawczości, sukcesu, wzrasta samoocena. Wszystko to składa się na integrację młodych ludzi wokół szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i sztuki jako sposobu przeżywania i kreowania świata.
Głównym działaniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów profilaktyczno-artystycznych (sceniczno-ruchowych, dykcyjnych, tekstowych) z elementami choreoterapii, arteterapii i dramy. Warsztaty są prowadzone przez specjalistów, członków PTZN przy współpracy z nauczycielami-instruktorami MDK.

Rezultatem warsztatów jest wspólne z młodzieżą stworzenie spektaklu o tematyce profilaktycznej. Scenariusz tworzą uczestnicy warsztatów pod kierunkiem opiekunów Koła Teatralnego w MOS nr 6, z którymi wypracowują też kształt sceniczny spektaklu. Warsztatowe umiejętności sceniczne, niezbędne do wizualizacji treści profilaktyczno-wychowawczych wypracowane na warsztatach teatralno-scenariuszowych, są współtworzone przez młodzież pod kierunkiem instruktora dramy i teatru z MDK Ochota. W warsztatach uczestniczą wszyscy chętni, niezależnie od uzdolnień artystycznych – dla każdego znajduje się odpowiednia rola na miarę jego potencjału, co służy też podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz aktywizacji i wyrównywaniu szans w przypadku osób wycofanych i nieśmiałych; wszyscy aktorzy uzyskują poczucie sprawstwa i własnego znaczenia w procesie tworzenia widowiska. Wszyscy pracują razem, w praktyce doznając wagi współdziałania, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku w budowaniu bliskich relacji z partnerami scenicznymi. Wszyscy też w trakcie pracy nad spektaklem uczestniczą w rozmowach i dyskusjach związanych z profilaktyczną tematyką przedstawienia, sami tworzą możliwe rozwiązania w losach kreowanych bohaterów. Tym samym praca profilaktyczna poprzez twórczość artystyczną i wspólne działanie staje się autentycznym dokonaniem własnym młodych ludzi, co znacznie wpływa na jej skuteczność i trwałość oddziaływań.

Przedstawienie zostanie wystawione co najmniej dwukrotnie w okresie realizacji zadania (oraz co najmniej jeszcze czterokrotnie po jego zakończeniu): na przeglądzie spektakli profilaktycznych „LUSTERKO” w MDK Ochota, dla rodziców i kolegów oraz środowiska MOS. Po każdym występie odbędą się mini-warsztaty dla publiczności, rozmowy i dyskusje na temat profilaktycznego przesłania przedstawienia, co stanowi formę edukacji rówieśniczej (w przypadku wystawiania spektaklu dla uczniów) i rodzinnej (gdy widzami są rodzice i bliscy wykonawców).