Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Dokąd idziemy

Dokąd idziemyProgram profilaktyki zachowań destrukcyjnych „DOKĄD IDZIEMY” w ramach zadania publicznego: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

realizowany w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Program jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do klas maturalnych), ich nauczycieli i rodziców. Składa się z 4 modułów: warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz modułów skierowanych do nauczycieli i wychowawców i rodziców.
Uzupełnieniem oferty jest moduł 4: program edukacji rówieśniczej MOPR, realizowany od kilku lat w gimnazjach nowodworskich, w roku bieżącym w Gimnazjum nr 3.
Adresatami są uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice i rady pedagogiczne wszystkich 10 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

MODUŁ 1 – Zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach
Na wszystkich poziomach nauczania oferujemy dostosowane do wieku rozwojowego uczniów zajęcia warsztatowe w czterech blokach tematycznych („spiralny” system, w którym na każdym poziomie nauczania ten sam blok tematyczny jest pogłębiany i rozszerzany, w związku ze wzrastającymi możliwościami percepcyjnymi, wynikającymi z rozwoju intelektualnego i emocjonalnego odbiorców oraz w związku ze zmieniającym się funkcjonowaniem psychospołecznym młodych ludzi, a także rozszerzającym się kręgiem ich problemów i zainteresowań):
1) Integracja, komunikacja i kooperacja w zespole – świadomość emocjonalna, empatia, budowanie konstruktywnych więzi i relacji w grupie rówieśniczej jako najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym młodzieży
2) Substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze – akcent w zależności od realnych potrzeb danej grupy) i uzależnienia (także niechemiczne, jak np. Internet)
3) Przemoc i agresja (w tym cyberprzemoc)
Wszystkie zajęcia kończą się ewaluacją (przy pomocy różnorodnych metod).

MODUŁ 2 – Szkolenie rad pedagogicznych i konsultacje wychowawcze:
Zajęcia w formie wybranej przez daną szkołę:
• Szkolenie dla całej rady pedagogicznej lub jej części
• Konsultacje wychowawcze bezpośrednio po zajęciach warsztatowych – omówienie warsztatów, diagnoza, spostrzeżenia i sugestie dot. danej klasy
• Konsultacje wychowawcze w ustalonych wcześniej terminach – przekazanie wiedzy na temat skutecznych metod rozpoznawania i zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży i opracowywanie strategii profilaktycznych pracy z klasą.

MODUŁ 3: Działania skierowane do rodziców
• Konsultacje indywidualne: rozpoznawanie zagrożeń, skuteczna komunikacja z dzieckiem i inne, w zależności od potrzeb rodziców
• Działania realizowane przez wolontariuszy MOPR – kampanie edukacyjne

MODUŁ 4: Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
•  Cotygodniowe dwugodzinne spotkania MOPR w placówkach, połączone z treningiem psychoedukacyjno-rozwojowym „Jestem sobą…”
• Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe MOPR
• Wyjazdowe seminaria warsztatowe dla liderów młodzieżowych