Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Nasz dialog – krok dalej

Program profilaktyczny „NASZ DIALOG – KROK DALEJ”

realizowany w okresie od 01 czerwca do 15 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Proponowany program warsztatów „Nasz dialog - krok dalej” skierowany jest do grup młodzieży będącej jednocześnie osobami narażonymi na zachowania ryzykowne, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi tj. alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i inne. Źródłem licznych problemów wg różnorodnych badań są również przejawiane zachowania dysfunkcyjne w życiu społecznym np. postawy agresji, przemoc, brak postaw asertywnych, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Program ten ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zapobiegawczej uzależnienia od alkoholu, zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W ostatnich latach obserwuje się narastanie zachowań ryzykownych młodzieży i związanych z nimi problemami wychowawczymi w otoczeniu szkolnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska proponujemy realizację programu „Nasz dialog- krok dalej” skierowanego do grup szkolnych.

W oparciu o badane potrzeby środowiska program „Nasz dialog- krok dalej” zakłada realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych dla uczniów w wieku 14 -16 lat.
Partnerem PTZN w realizacji zadania jest Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, placówka funkcjonująca w dzielnicowym systemie oświaty, co zwiększa szanse na dotarcie do grupy odbiorczej, a jednocześnie daje możliwość wykorzystania potencjału i doświadczenia MDK w organizacji imprez środowiskowych oraz niezbędnych do tego zasobów rzeczowych.
Od kilku lat prowadzimy dla zorganizowanych grup szkolnych (klas) warsztaty zachowań konstruktywnych, które cieszą się ogromnym powodzeniem w ochockich szkołach, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu zespołów klasowych i ich komunikacji z wychowawcami i nauczycielami. O tym, jak istotnym i skutecznym czynnikiem chroniącym są w przekonaniu pedagogów takie warsztaty, świadczy fakt, że przy trzech grupach warsztatowych w tygodniu w połowie września bieżącego roku szkolnego zarezerwowane były już wszystkie terminy na cały rok szkolny, a chętne szkoły zgłaszają się nadal. Potrzeba podobnych zajęć w środowisku szkolnym dzielnicy jest zatem ogromna – stanowi to jedną z głównych przyczyn powstania niniejszego projektu, aby w sposób bardziej zadowalający tę potrzebę zaspokoić. Zajęcia spotykają się z dużym uznaniem wśród młodzieży (są wysoko oceniane), potwierdza to ich gotowość i chęć do udziału w kolejnych spotkaniach.

Uczestnikami projektu są uczniowie ochockich gimnazjów (klasy I-III)
•    Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica
•    Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa
•    Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota
•    Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 r.
•    Gimnazjum nr 17 przy Zespole Szkół nr 83 im. Marii Dąbrowskiej