Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Razem

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „RAZEM”

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „RAZEM”


realizowany w okresie od 01 września do 15 listopada 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „RAZEM” ma na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w obszarze opiekuńczo-wychowawczym (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r) składa się z trzech wzajemnie dopełniających się modułów:

1. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży i rodziców, inaugurujący cały cykl zajęć
Wspólny wyjazd młodzieży i rodziców ma na celu naukę reagowania przez rodziców w momentach kryzysowych, wspólne poznanie swoich zainteresowań, poprawę komunikacji, doświadczenie wspólnego spędzania czasu i rozwój więzi rodzinnej oraz rozpoczęcie cyklu zajęć, które będą kontynuowane po powrocie w MOS nr 6.
W trakcie obozu realizowany będzie program zajęć warsztatowych dla rodziców i młodzieży oraz zajęcia integracyjne, których najważniejszym przesłaniem jest modelowanie stylu spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rodziny i rówieśników w sposób kreatywny i konstruktywny, a zarazem bezpieczny i zdrowy, przełamujący tak powszechne wśród młodzieży stereotypy dobrej zabawy uwarunkowanej obecnością używek. Z drugiej strony modelują one postawę partnerstwa i bliskości rodziców, pokazują, że można się z dziećmi bawić nie tracąc autorytetu, a wspólne działanie może być źródłem satysfakcji dla obu stron.

2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Jestem czysty”
Program „Jestem Czysty” zawiera elementy programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji ART i oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawowej wiedzy w obszarze uzależnienia oraz wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem Zajęcia prowadzone są równocześnie przez dwóch trenerów – socjoterapeutów, terapeutów uzależnień i pedagogów, będących jednocześnie trenerami ART – wynika to ze specyfiki odbiorców – młodzież zdemoralizowana i zagrożona demoralizacją.

3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych”
Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Program zajęć psychoedukacyjnych ma na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców. Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordona.

Dzięki realizacji równolegle wśród rodziców i dzieci program daje możliwość tworzenia wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego, wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji oraz tworzenia lokalnych grupy wsparcia, w których rodzice nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej, co w myśl aktualnej wiedzy jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – wychowanków placówki resocjalizacyjnej oraz specyficznej grupy rodziców – często bezradnych, nie posiadających wystarczających umiejętności wychowawczych.