Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Po przyjaznej stronie lustra

Międzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczej „PO PRZYJAZNEJ STRONIE LUSTRA”

realizowany w okresie od 27 października do 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Międzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczej PO PRZYJAZNEJ STRONIE LUSTRA jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń Oddziału PTZN w Warszawie jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w latach 2011-2013 w ramach dofinansowania MCPS i MEN. Głównym celem programu jest wzmacnianie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez prowadzenie niekonwencjonalnych form edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Projekt składa się z 3 wzajemnie dopełniających się bloków działań:

1. Interdyscyplinarne warsztaty kompetencji psychospołecznych i artystycznych dla dzieci i młodzieży, zakończone stworzeniem musicalu profilaktycznego MAŁA SYRENKA oraz jego wielokrotną prezentacją dla środowiska szkolnego. Integralną częścią każdej prezentacji będą mini-warsztaty dla publiczności, służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prospołecznych w relacjach rówieśniczych.
2. Cykl edukacyjnych warsztatów dramowo-teatralnych z zakresu zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży dla szkolnych i międzyszkolnych grup uczestników, w tym grup wolontariuszy i liderów – Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego (MOPR) oraz nauczycieli – opiekunów grup. Celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji psychospołecznych młodzieży oraz przygotowanie jej do samodzielnego tworzenia profilaktycznych spektakli edukacyjnych o tematyce związanej z bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oraz formułowania ich konstruktywnego przesłania, a także podnoszenie kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli.
3. Organizacja i przeprowadzenie V Międzyszkolnego Przeglądu Młodzieżowych Spektakli Profilaktycznych LUSTERKO, w którym zostaną zaprezentowane także autorskie spektakle stworzone przez samą młodzież w trakcie warsztatów. Warunkiem udziału w przeglądzie będzie m.in. prezentacja stworzonych spektakli w środowisku danej szkoły lub placówki.

Założenia programowe zadania:

- Skuteczność edukacji rówieśniczej oraz wychowania poprzez aktywne działanie własne
- Atrakcyjność i skuteczność profilaktyki kreatywnej poprzez sztukę, twórczość i wspólne działanie
- Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z różnych środowisk - ponadlokalna wymiana konstruktywnych pomysłów i dobrych praktyk w zakresie kreatywnej edukacji rówieśniczej poprzez działania teatralne, artystyczne, dziennikarsko-literackie i inne
- Własne, twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz bezpieczeństwa w środowisku szkolnym - twórcza realizacja idei wolontariatu w praktycznej edukacji rówieśniczej.

Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi (m.in. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6 w Warszawie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie i in.). MDK udostępni salę widowiskową na przegląd LUSTERKO, szkoły współpracujące z MDK i PTZN, w których realizujemy program Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, deklarują udział w edukacyjnych warsztatach teatralnych oraz przeglądzie, a także współudział w tworzeniu i kolportażu publikacji.