Projekt Dokąd Idziemy

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy”

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy” jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do las maturalnych), ich nauczycieli i rodziców.

Składa się z 3 modułów warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz modułów skierowanych do nauczycieli i wychowawców i rodziców.

Uzupełnieniem tej kompleksowej oferty jest program edukacji rówieśniczej realizowany od kilku lat w gimnazjach nowodworskich.