Klub Młodych Dziennikarzy

Klub Młodych Dziennikarzy – program rówieśniczej edukacji obywatelskiej

Projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie stworzonego przy pomocy finansowej Biura Edukacji w 2007 roku i realnie funkcjonującego długoterminowego programu rówieśniczej edukacji obywatelskiej opartej na działaniach dziennikarskich w środowisku lokalnym we współpracy ze strukturami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, działającymi na terenie dzielnicy Ochota i Warszawy.

Program polega na tworzeniu i wydawaniu przez dzieci i młodzież miesięcznika „Korniszon”, w którym istotne miejsce zajmują materiały związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego (wywiady z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz innych sektorów, reportaże, relacje, artykuły problemowe itp.).

W roku 2012 dodatkowo planujemy wyakcentowanie Roku Korczakowskiego oraz stulecie śmierci Bolesława Prusa poprzez zamieszczanie w miesięczniku tworzonych przez młodych dziennikarzy tekstów związanych z tą tematyką.

Założenia programowe zadania:
• Skuteczność edukacji poprzez aktywne działanie własne oraz edukacji rówieśniczej.
• Realizacja programu w główniej mierze przez samą młodzież, jedynie inspirowaną i ukierunkowywaną przez nielicznych dorosłych realizatorów (nauczycieli) – aktywizacja całego środowiska szkolnego wokół zadania i jego integracja.
• Ścisła współpraca z organami samorządu terytorialnego dzielnicy Ochota.
• Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi dzielnicy Ochota.

Profilaktyka poprzez twórczość, niwelowanie stopnia zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży poprzez konstruktywne, a zarazem atrakcyjne dla młodego człowieka alternatywy.

Korniszon - Niezależny Miesięcznik Młodzieży w Każdym Wieku - wersja elektroniczna