Projekt Lepiej Żyjemy

Program profilaktyki rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym „LEPIEJ ŻYJEMY”

Program profilaktyki rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Lepiej Żyjemy jest kompleksową ofertą skierowaną do rodzin (rodziców, dzieci i młodzieży) mieszkańców Gminy Radzymin, Gminy/Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Miasta Marki zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Składa się z 2 modułów:
•Pomoc młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu szkolnego poprzez poradnictwo i terapię pedagogiczną
•Pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo poprzez zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze oraz poradnictwo prawne.

Uzupełnieniem tej kompleksowej oferty jest program edukacji rówieśniczej realizowany od kilku lat w gimnazjach w tych gminach.