Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Po Drugiej Stronie Lustra

Po Drugiej Stronie Lustra

 Międzyszkolny program kreatywnej edukacji rówieśniczej
PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA czyli ŻyjMy z Pasją i Zmieniajmy Świat


Program jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń Oddziału PTZN w Warszawie jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w 2011 w ramach dofinansowania przyznanego przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej. W 2012 - roku Janusza Korczaka będzie on przebiegać pod Korczakowskim hasłem NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ ŚWIATA TAKIM JAKIM JEST i jego osią ideową będzie kształtowanie w młodych uczestnikach i odbiorcach programu przekonania o sprawczym potencjale dziecka i młodego człowieka jako autonomicznej i pełnoprawnej istoty ludzkiej, a także siły kreującej oblicze naszego przyszłego świata.

Zadanie składa się z 4 wzajemnie dopełniających się bloków działań:
1. Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, zakończone stworzeniem dziecięcego musicalu profilaktycznego KRÓL MACIUŚ I i jego wielokrotną prezentacją dla różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. Integralną częścią każdej prezentacji będą mini-warsztaty dla publiczności, służące odkrywaniu i internalizacji idei Korczakowskich, zawartych w treści musicalu.
2. Organizacja i przeprowadzenie III Międzyszkolnego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Spektakli Profilaktycznych LUSTERKO pod hasłem NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ ŚWIATA TAKIM JAKIM JEST, w którym zostaną zaprezentowane także autorskie spektakle stworzone przez samą młodzież. Przegląd poprzedzi cykl warsztatów przygotowujących zgłoszone do przeglądu szkolne grupy teatralne do samodzielnego tworzenia scenariuszy i budowania spektakli oraz formułowania ich konstruktywnego przesłania.
3. Opracowanie, wydanie i kolportaż w środowisku szkolnym zbiorku scenariuszy spektakli stworzonych na przegląd oraz pisanych przez młodzież tekstów inspirowanych myślą Janusza Korczaka, poprzedzonych refleksją metodyczną na temat dobrych praktyk Korczakowskich i edukacji rówieśniczej poprzez działania teatralne, literacko-dziennikarskie i artystyczne.
4. Opracowanie (wspólne z dziećmi i młodzieżą) w wersji polsko- i angielskojęzycznej oraz wydanie i kolportaż (na terenie kraju i za granicą) Korczakowskiego numeru specjalnego młodzieżowego miesięcznika KORNISZON, poświęconego upowszechnianiu idei pedagogicznych Janusza Korczaka oraz dobrych praktyk Korczakowskich w pracy wychowawczo-profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. W numerze znajdą się prace literackie i publicystyczne dziecięcych i młodzieżowych autorów, inspirowane myślami Janusza Korczaka, wywiady z ludźmi zaangażowanymi w ruch Korczakowski, relacje z różnego rodzaju działań artystycznych i edukacyjno-wychowawczych związanych z popularyzacją idei Korczaka.

Założenia programowe zadania:
-Skuteczność wychowania poprzez aktywne działanie własne oraz edukacji rówieśniczej
-Atrakcyjność i skuteczność profilaktyki kreatywnej poprzez sztukę, twórczość i wspólne działanie
-Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z różnych środowisk - ponadlokalna wymiana konstruktywnych pomysłów i dobrych praktyk w zakresie kreatywnej edukacji rówieśniczej poprzez działania teatralne, artystyczne, dziennikarsko-literackie i inne
-Własne, twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz środowiska rówieśniczego - twórcza realizacja idei wolontariatu w praktycznej edukacji rówieśniczej.

Projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, szkołami, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6 i Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka (PSK).

MDK pozyskał dla projektu musicalu Korczakowskiego i  numeru specjalnego Korniszona honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka i PSK. Udostępni salę widowiskową na przegląd LUSTERKO, tam powstanie numer specjalny miesięcznika KORNISZON, do którego materiały pozyska sekcja dziennikarska MDK.

MOS nr 6 zapewnia noclegi dla uczestników przeglądu spoza woj. mazowieckiego.

PSK deklaruje pomoc w pozyskaniu tłumaczy i kolportaż miesięcznika i książki w kraju poprzez zrzeszone w nim szkoły i instytucje oraz za granicą poprzez działaczy międzynarodowego ruchu korczakowskiego - w krajach, w których działa ten ruch.

Szkoły współpracujące z MDK i PTZN deklarują udział w warsztatach teatralnych i przeglądzie oraz współudział w kolportażu publikacji.