Program korekcyjny dla młodzieży
eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców

W części przeznaczonej dla młodzieży jest kompilacją programów „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji „ART.”, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe – wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych” grupa 12 osób
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Jestem czysty” grupa 12 osób
3. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży i rodziców grupa 24 osoby