„W KRÓLESTWIE KRÓLA MACIUSIA” - obóz profilaktyczno-artystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Obóz profilaktyczno-artystyczny (organizowany corocznie od kilku lat) jest integralną częścią, podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej i wychowawczej, prowadzonej przez Oddział PTZN w Warszawie we współpracy z MDK „Ochota” z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo (rodziny dysfunkcyjne, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym), skupionymi w Klubie Profilaktyczno-Rozwojowym „X” działającym w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie, ul. Rokosowska 10. Uczestnicy obozu biorą udział w intensywnych interdyscyplinarnych warsztatach profilaktyczno-artystycznych, których rezultatem jest wspólnie stworzone widowisko muzyczne, które następnie będzie prezentowane w środowisku Ochoty i Warszawy. Tegoroczny musical „Król Maciuś I” zbudowany będzie wokół idei pedagogiki Janusza Korczaka i jego myśli dotyczących praw dziecka; idee te będą też przedmiotem warsztatów w trakcie tworzenia spektaklu.