Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Projekt Jestem Czysty

Projekt Jestem Czysty

 Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
„JESTEM CZYSTY”

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Jestem czysty” jest kompilacją programów „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji (ART), opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych.

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki psychotropowe – wychowanków placówki resocjalizacyjnej. Objętych nim jest 90 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie.

Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę w obszarze uzależnienia oraz wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków.

Głównym celem jest nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z substancji psychoaktywnych.

Szczegółowe cele programu to:
1.Dostarczenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie.
2.Nabywanie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych w obszarach związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi.
3.Nabywanie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb.

Działaniom bezpośrednio skierowanym do dzieci i młodzieży towarzyszyć będą:
- działania organizacyjne
- koordynacja realizacji zadania
- nadzór finansowy

Program korekcyjny „Jestem czysty” realizowany jest 3 razy w tygodniu  po 3 godziny w formie grupowej) w trzech cyklach.

Grupa (12-osobowa) ma charakter zamknięty.

Zajęcia prowadzone są równocześnie przez dwóch specjalistów – terapeutę uzależnień i pedagoga – wynika to ze specyfiki odbiorców – młodzież zdemoralizowana.