Projekt Taneczne Wakacje

„TANECZNE WAKACJE” - obóz profilaktyczno-artystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Obóz profilaktyczno-artystyczny, organizowany corocznie od kilku lat i w poprzednich latach wielokrotnie dofinansowywany przez Wydział Spraw Społecznych Miasta St. Warszawy – Dzielnica Ochota, jest integralną częścią, podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej i wychowawczej, prowadzonej przez Oddział PTZN w Warszawie we współpracy z MDK „Ochota” z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo (rodziny dysfunkcyjne, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym), m.in. skupionymi w Klubie Profilaktyczno-Rozwojowym „X” działającym w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie, ul. Rokosowska 10.

Uczestnicy obozu biorą udział w intensywnych interdyscyplinarnych warsztatach profilaktyczno-artystycznych, których rezultatem jest wspólnie stworzone widowisko muzyczne, które następnie będzie prezentowane w środowisku Ochoty i Warszawy.