Statut

STATUT
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

§ 1

1. Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTZN w Warszawie, zwany dalej Oddziałem, jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, zwanego dalej PTZN - pozarządowej organizacji pożytku publicznego.
2. Oddział działa na podstawie Statutu PTZN, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwały władz naczelnych PTZN.

Czytaj więcej: Statut

KRS

Oznaczenie rodzaju organizacji: STOWARZYSZENIE

Nazwa: ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

Numer KRS: 0000395029

Załączniki
Download this file (KRS.pdf)KRS[ ]

NIP

NIP: 701-00-98-292

Załączniki
Download this file (NIP.pdf)NIP[Nip]