Obecna postpandemiczna sytuacja jest trudna dla wielu rodzin, bywa przyczyną trudnych emocji i problemów dla wszystkich członków rodziny. Zarówno rodzice, jak i dzieci borykają się na co dzień z licznymi wyzwaniami nowej i niełatwej rzeczywistości i nieraz potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z nimi.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na warsztaty kompetencji wychowawczych, prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” przy ul. Rokosowskiej 10. Każdy kto chciałby lepiej dogadywać się ze swoim dzieckiem, dowiedzieć się jak skutecznie wyznaczać granice w rodzinie, radzić sobie z emocjami własnymi i dziecka, budować dobre relacje i umacniać więzi rodzinne znajdzie tu coś dla siebie.

Dlaczego „KOMPAS”? Kompas wskazuje kierunek, pomaga wybrać drogę. Ale człowiek sam wybiera swoją drogę, sam decyduje o jej kierunku i określa cel swojej wędrówki. Zajęcia nie narzucają „jedynej słusznej” koncepcji wychowania, a rozszerzają perspektywę i rodzicielskie instrumentarium, pomagają zobaczyć różne możliwe drogi postępowania, dostrzec ich niebezpieczne zakręty i wybrać tę, którą rodzic uzna za najlepszą dla siebie i swojego dziecka.

Warsztaty dla rodziców oparte są na dwóch rekomendowanych programach: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”, zostały jednak rozwinięte i dopełnione autorskimi propozycjami realizatorów, wypracowanymi podczas wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i całymi rodzinami.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW (tematy wiodące):

  • Budowanie satysfakcjonujących relacji z dzieckiem, dobra i skuteczna komunikacja
  • Motywowanie dziecka do zmiany/współpracy/ nauki
  • Radzenie sobie z emocjami (dziecka i własnymi)
  • Skuteczne zasady życia rodzinnego, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic i ich egzekwowanie
  • Postawy rodzicielskie a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
  • Efektywna współpraca rodziców i szkoły dla dobra dziecka
  • Odkrywanie, wzmacnianie i rozwijanie zasobów osobistych dziecka oraz zasobów rodzica, pomocnych w procesie wychowania i budowania relacji z dzieckiem

Tematy zajęć mogą być modyfikowane i dostosowywane na bieżąco do realnych potrzeb uczestników.

Uczestnicy warsztatów mogą też korzystać z konsultacji indywidualnych - pomocy w rozwiązywa­niu problemów specyficznych lub takich, których rodzic nie chce nagłaśniać na forum grupy.

Dla dzieci prowadzone będą równoległe warsztaty zachowań konstruktywnych z pedagogiem, gwarantujące świetną zabawę. W razie potrzeby istnieje także możliwość wprowadzenia elementów warsztatów wspólnych dla rodziców i dzieci jako dopełnienia programu i okazji do praktycznego przetrenowania nabywanych umiejętności.

Zajęcia odbywają się w systemie comiesięcznym (1 weekend w miesiącu).

Chętnych prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (600831083, 606944103)

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY – ZAJĘCIA SĄ FINANSOWANE PRZEZ MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Akademia Rodzinna „Kompas” to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, mających charakter systemowy, oddziałujący na całą rodzinę, co zapewnia maksymalną skuteczność i trwałość zmian.

Cele programu to: rozwijanie kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców oraz skuteczności oddziaływań rodzicielskich, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Długofalowym celem głównym jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym, korygowanie zaburzonego zachowania i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem poprzez konstruktywne wsparcie w rodzinie, umożliwiające kształtowanie właściwych postaw społecznych, respektowanie granic, odpowiedzialne zarządzanie własną aktywnością, ograniczanie zachowań ryzykownych.

„DOKĄD IDZIEMY” 

Program profilaktyki zachowań ryzykownych dla młodzieży z województwa Mazowieckiego
współfinansowany z środków Województwa Mazowieckiego

Celem głównym zadania jest wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 331 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 67 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6, będącymi mieszkańcami Mazowsza.

Copyright © 2024 ptzn-waw.org. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.